Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Izsludināts iepirkums par ekosistēu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu projekta LIFE REstore izmēģinājuma teritorijām

Projekta LIFE REstore ietvaros izsludināt iepirkums “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana projekta izmēģinājuma teritorijās, Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2017. gada 29. novembris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003

Iepirkums tiek īstenots LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā – LIFE REstore” (projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.