Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plānu

 

2017.gada 24.februārī plkst.15:00 Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņu Sabiedriskajā centrā notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plānu.

Dabas liegums „Laugas purvs” ir Natura 2000 teritorija, kas atrodas Limbažu novada Vidrižu pagastā un Krimuldas novada Lēdurgas pagastā.

 

Ar dabas aizsardzības plānu varēs iepazīties no 20.februāra Vidrižu pagasta pārvaldē (adrese: „Liepas”, Gravas, Vidrižu pagasts) un Lēdurgas pagasta pārvaldē (adrese: E.Melngaiļa iela 2, Lēdurga).

Elektroniski plāna versija būs pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv no 20.februāra.

Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt plāna izstrādātājam no 20.februāra līdz 6.martam, sūtot tos rakstiski uz epastu balticoasts@gmail.com vai gundega.freimane@gmail.com, kā arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā.

 

Plānu izstrādā nodibinājums „Eko forums” pēc biedrības „Baltijas krasti” pasūtījuma.

Jautājumu gadījumā var sazināties ar eksperti Gundegu Freimani – gundega.freimane@gmail.com, tel.67212148, mob.tel.26525560, Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003, tel.67212148, www.baltijaskrasti.lv.

 

Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE14 CCM/LV/001103 „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” ietvaros.