Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Noslēdzies iepirkums par ekosistēu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu projekta LIFE REstore izmēģinājuma teritorijām

Projekta LIFE REstore ietvaros ir pabeigts iepirkums “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana projekta izmēģinājuma teritorijās, Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros”.

Par uzvarētāju ir pasludināta personu apvienība Direct Impact- Ardenis.

 

Iepirkums tiek īstenots LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā – LIFE REstore” (projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.