Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Noslēdzies iepirkums par grāmatas dizaina izstrādi, maketēšanu, iespiešanu, tulkošanu un korektūru LIFE REstore projekta ietvaros

Projekta LIFE REstore ietvaros ir pabeigts iepirkums “Grāmatas izaina izstrāde, maketēšana, iespiešana, tulkošana un korektūra LIFE REstore projekta ietvaros”.

 

Par uzvarētāju ir pasludināta Personu apvienība “Biedrība Misiņa bibliotēkas Atbalsta biedrība un SIA Jelgavas tipogrāfija” (Reģ.Nr. 40008144485; 43603009384)

 

Iepirkums tiek īstenots LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā – LIFE REstore” (projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.