Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Izsludināts iepirkums par “Hidroloģisko modeļu un izmēģinājuma teritoriju karšu izstrādi”

Projekta LIFE REstore LIFE14 CCM/LV/001103 “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” ietvaros tiek izsludināts iepirkums par “Hidroloģisko modeļu un izmēģinājuma teritoriju karšu izstrādi”

 

Projekta LIFE REstore ietvaros tiek izsludināts iepirkums – Hidroģeoloģisko modeļu un izmēģinājuma teritoriju karšu izstrāde

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2017.gada 27.janvāris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 9:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003