Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Veiksmīgi virzās dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrāde

LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103/) projekta ietvaros 2017.gada 20.javārī plkst. 11:00 Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņu Sabiedriskajā centrā notika otrā uzraudzības grupas sanāksme dabas aizsardzības plāna izstrādei dabas liegumam „Laugas purvs”.

Sanāksmē tika strādāts pie tādu jautājumu risināšanas kā:

  1. Plāna izstrādes gaita un laika grafiks;
  2. Teritorijas dabas vērtības;
  3. Teritorijas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi;
  4. Svarīgākie apsaimniekošanas pasākumi;
  5. Ieteiktās dabas lieguma robežas izmaiņas.

Dabas aizsardzības plāna ietvaros tiek izstrādātas vairākas kartes. Šobrīd ir iespēja iepazīties ar vienu no tām – Laugas purva dabas vērtību karte.

Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam „Laugas purvs” tiek izstrādāts LIFE REstore projekta A6 aktivitātes ietvaros.

Plāna izstrādātājs – nodibinājums „Eko forums” pēc biedrības „Baltijas krasti” pasūtījuma.

 

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” – LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.