Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Īsfilma par ogulāju stādījumiem kā bijušo kūdras ieguves lauku rekultivācijas veidu

Sagatavota īsfilma par ogulāju – dzērveņu un krūmmelleņu – stādījumiem bijušajoskūdras ieguves laukos. Tas ir rekultivācijas veids, kas piemērots Latvijas apstākļiem, samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī sniedz ekonomiskus ieguvumus.

Īsfilmā parādītas LIFE REstore izmēģinājumu teritorijas – krūmmelleņu stādījumi Kaigu purvā un dzērveņu stādījumu ierīkošana Kaudzīšu purvā. Eksperti atzīst, ka ogulāju audzēšana bijušajos kūdras laukos ir finansiāli un ekonomiski izdevīgākais degradētu kūdrāju rekultivācijas veids Latvijā, kuram ir īpaši liels siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas potenciāls, tādējādi tas ir arī klimatam draudzīgs risinājums.

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Seko projektam:

 http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

 https://www.facebook.com/liferestoreLV/

 https://twitter.com/LIFE_REstore