Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Pieredzes apmaiņa purvu augu reintrodukcijā izstrādātos kūdras laukos

2017.gada 29.augustā projekta LIFE REstore eksperti apmeklēja Mālpils novadā esošo Ķeviešu purvu, kur klātienē tika novērota un novērtēta sfagnu audzēšana izstrādātā kūdras laukā blakus aktīvām kūdras ieguves teritorijām.

Sfagni ir stādīti uz tumšās kūdras, uz apmēram 0,1m bieza kūdras slāņa. Sfagnu stādīšana nelielā eksperimentālā teritorijā ir veikta 2014.gadā ar rokām. Sfagnu audzēšanā notiek vācu zinātnieka uzraudzībā, kuram ir pieredze un zināšanas sfagnu audzēšanā Vācijā. Eksperimentāli tiek pārbaudītas iespējas un apjomi sfagnu audzēšana Latvijā, kā arī iespējas sfagnus izmantot tālākas saimnieciskās darbības veikšanai.

Pieredzes apmaiņas laikā tika iegūtas dažādas vērtīgas atziņas un novērojumi. Sfagnu stādīšanas eksperimenta veiksmīga iznākuma pamatā ir atbilstoša ūdens režīma nodrošināšana. Sfagnu augšanai ir nepieciešams pastāvīgs mitrums un augi nedrīkst izžūt vai izkalst, kā arī ūdens līmenis nedrīkst būt par augustu, lai teritorija nebūt pastāvīgi applūdusi. Liekā ūdens novadīšanai no teritorijas aptuveni 3 – 5 cm augstumā tiek ierīkota noteces caurule, kas nodrošina ūdens novadīšanu uz apkārt esošo grāvi, kurā savukārt ūdens pastāvīgi atrodas faktiski vienā līmenī ar iestādītajiem sfagniem.

Projekta LIFE REstore ietvaros arī ir plānots veikt purva augu reintrodukciju ilgstoši atstātos kūdras laukos Lielajā Ķemeru tīrelī. Pieredzes apmaiņas ietvaros tika iegūtas vērtīgas atziņas, kas tiks iestrādātas un izmantotas, veicot darbības projekta ietvaros. Ilgstoši atstātu kūdras lauku apaudzēšana ar purviem raksturīgo veģetāciju nodrošina, ka šādas teritorijas vairs neizplata siltumnīcefekta gāzes, bet tieši otrādi, iekļaujas un atjaunojās dabīgā veģetācija un tiek veikta siltumnīcefektu gāzu uzkrāšana. Teritorija no piesārņotāja, kļūst par attīrītāju.

 

Pieredzes apmaiņa veikta LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā – LIFE REstore” (projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.