Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Veiksmīgi noritējis seminārs Baltic networking meeting 2017

Jau otro gadu pēc kārtas tika rīkots Baltijas LIFE projektu seminārs. Seminārs noritēja 28.-29.septembrī Pērnavā un kopā pulcēja 14 dažādus LIFE programmas projektus no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, kurā piedalījās arī LIFE CoHaBit projekts. Semināru organizēja CAP LIFE LAT (Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā) projekta komanda.

Pirmā diena tika veltīta projektu prezentācijām un darbam grupās, kur tika diskutēti galvenie problēmjautājumi par biežāk sastopamajām grūtībām un izaicinājumiem realizējot LIFE programmas projektus. Darba grupu tēmas tika izdalītas četros blokos:

  1. Finanšu grupa (attiecināmās izmaksas, atskaitīšanās, budžeta koriģēšana u.c.);
  2. Projekta vērtēšana (pašnovērtējums, projektu indikatori, ietekmju monitorings, sociāli -ekonomiskā ietekme, ietekme uz ekosistēmu pakalpojumiem u.c.);
  3. Komunikāciju grupa (informācijas izplatīšanas pasākumi, labākā prakse un piemēri, atkārtojamība un pārnesamība u.c.);
  4. Partnerības jautājumi (partneru līgumi, izaicinājumi ar projekta partneriem u.c.).

Pēc darba grupu sesijas tika apkopotas idejas, piemēri un pieredzes veiksmīgākai projektu ieviešanai un vadībai. Diena noslēdzās ar darba grupu rezultātu prezentācijām.

Otrā semināra diena tika pavadīta lauka studijās, kur tika apskatīta LIFE + programmas URBAN COWS projekta teritorija. Projekta vadītājs dalījās vērtīgā pieredzē gan par jautājumiem, kas skāra sabiedrības informēšanu, izglītošanu un iesaisti projekta aktivitātēs, gar arī par praktiskām piejūras pļavu un lagūnu apsaimniekošanas un biotopu atjaunošanas metodēm, kā arī nepieciešamās infrastruktūras izbūvi un ganību ierīkošanu. Lai gan URBAN COWS projekts jau ir noslēdzies, projekta teritorijā joprojām notiek ganības, ir saglabāta un tiek uzturēta izbūvētā tūrisma un ganībām nepieciešamā infrastruktūra, kā arī Pērnavas vietējie iedzīvotāji aktīvi iesaistās un pieskata projekta teritoriju, tā paužot savu atbalstu un izpratni par vides sakārtošanu un saglabāšanu savā pilsētā.

Semināra dalībnieku projektu prezentācijas:

AwaRaEst LIFE – Awareness raising and application quality improvement of the LIFE program in Estonia

LIFE LT – Building LIFE capacities in Lithuania

CAP LIFE LAT – Capacity building for LIFE program implementation in Latvia

CoHaBit – Coastal habitat conservation in Nature Park `Piejūra`, Natura 2000 site

LIFE EcosystemServices – Assessment of ecosystems and their services for nature biodiversity conservation and management

LIFE Birds on Electrogrid – Installation of the bird protection measures on the high voltage electricity transmission grid in Lithuania

FIT FOR REACH –Baltic pilot cases on reduction of emissions by substitution of hazardous chemicals and resource efficiency

LIFE GRASSSERVICE – Alternative use of biomass for maintenance of grassland biodiversity and ecosystem services

LIFE to alvars – Restoration of Estonian alvar grasslands

LIFE REstore – Sustainable and responsible management and re-use of degraded peatlands in Latvia

Tyruliai – Life – Demonstrative restoration of the Tyruliai bog as a part of the initiative of the re-wetting of Lithuanian peatlands

URBANCOWS – Restoration of urban coastal meadow complex in Parnu town, Estonia

LIFE Viva Grass – Integrated planning tool to ensure viability of grasslands

LIFE Wetlands – Conservation and management of priority wetland habitats in Latvia

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitētēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”