Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Informatīvais seminārs un uzraudzības grupas sanāksme

Carnikavas novada pašvaldībā 2017.gada 9.augustā alternatīvajā aprūpes centrā “Pīlādzis” pozitīvā gaisotnē norisinājās LIFE CoHaBit „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” projekta informatīvais seminārs un projekta uzraudzības grupas sanāksme. Semināru atklāja Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.

LIFE CoHaBit projekta vadošā partnera Carnikavas novada pašvaldības projektu vadītāja Gundega Ulme iepazīstināja semināra dalībniekus ar LIFE CoHaBit „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī ar projekta komunikācijas stratēģiju.

Seminārs turpinājās ar biedrības „Baltijas krasti” vides ekspertes Brigitas Laimes prezentāciju par projektā paredzētajām biotopu saglabāšanas un atjaunošanas aktivitātēm.

Informatīvā seminārā noslēgumā tika apskatīta ārvalstu LIFE projektu pieredze un ieguvumi no biotopu apsaimniekošanas pasākumiem, kurus prezentēja biedrības „Baltijas krasti” projektu vadītāja Agnese Jeņina.

 

Dienas otrajā daļā tika noturēta LIFE CoHaBit projekta uzraudzības grupas sanāksme, kurā tika apspriests projekta progress, kā arī projekta tālākās aktivitātes un uzraudzības grupas komunikāciju stratēģija.

Uzraudzības grupas sanāksmē piedalījās – Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas LIFE atbalsta vienības vecākā eksperte Līga Baumane, SIA „Rīgas meži” Mežsaimniecības daļas vadītājs Jānis Ģērmanis, Zemkopības ministrijas Meža departamenta vecākā referente Daiga Zute,  AS „Latvijas Valsts meži” Rietumvidzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vilmārs Katkovskis, Rīgas brīvostas Vides dienesta vadītājs Vilis Avotiņš, Pašvaldības aģentūras Carnikavas Komunālserviss direktora vietnieks Lauris Bernārs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un Apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Dace Bērziņa, biedrības „Kalngalieši” valdes priekšsēdētāja Gunita Dzene un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas vecākā eksperte Lauma Krišāne, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vecākā referente Laura Seile, kā arī visi projekta partneri.

 

Informatīvā seminārā prezentācijas:

Projekta “LIFE CoHaBit” mērķu un uzdevumu prezentācija ŠEIT

Projekta komunikācijas stratēģija ŠEIT

Prezentācija par Projekta aktivitātēm biotopu saglabāšanai un atjaunošanai ŠEIT

Ārvalstu pieredze un ieguvumi no biotopu saglabāšanas pasākumiem ŠEIT

 

Vairāk par LIFE CoHaBit projektu:

http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

 https://twitter.com/DPiejura

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.