Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Pieredze upju un ezeru biotopu apsaimniekošanā

LIFE CoHaBit projekts pieredzi gūst no LIFE Nature + projekta LIFE NAT-PROGRAMME ietvaros rīkota semināra “Eiropas Savienības aizsargājamo upju un ezeru biotopu apsaimniekošana Latvijā”

2017.gada 16.-17.augustā Rēzeknes novadā LIFE NAT-PROGRAMME (“Natura 2000 teritoriju nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programma”) ietvaros Eiropas Savienības upju un ezeru biotopu apsaimniekošanai Latvijā tika rīkots seminārs, pie Rāznas ezera.

Semināra pirmā diena tika aizvadīta informējot semināra apmeklētājus par NAT-PROGRAMME mērķiem, projekta ietvaros izstrādāto aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas Vadlīniju izstrādes laikā gūtajām atziņām un pieredzi. Projekta eksperti – Andris Urtāns un Lolita Urtāne klātesošajiem sniedza padziļinātu ieskatu par ūdens apsaimniekošanas metodēm un to pielietojumu. Tika apskatīti ezeru apsaimniekošanas piemēri – Rāznas un Engures, pielietotās metodes un tehnika to  apsaimniekošanā. Semināra pirmās dienas noslēgums tika  aizvadīts ar dokumentālās filmas  “Divi ezeri. Viens dumpis” noskatīšanos, kas uzņemta LIFE projekta LIFE COASTLAKE ietvaros.

Otrā semināra diena norisinājās Rāznas ezerā  vērojot un piedaloties ezera apsaimniekošanas praktiskā demonstrācijā. Klātesošie tika iepazīstināti ar TRUXOR tipa peldošo agregātu un  tā izmantošanas iespējām ūdenstilpju apsaimniekošanā.

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitētēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Sagatavoja:

Laura Veinberga

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Projektu vadības pārvaldes

Projektu nodaļas

LIFE CoHaBit projekta vadītāja – teritorijas plānošanas un vides eksperte

Laura.Veinberga@riga.lv