Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Mežainās kāpas sagatavotas mežaudzes atjaunošanai

Iespējams, daudzi šovasar dabas parkā “Piejūra” uz kokiem pamanījuši atzīmes zaļā vai sarkanā krāsā. Tās tur atstājuši A/S “Latvijas valsts mežu” (LVM) plānotāji sadarbībā ar LIFE CoHaBit projekta un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) biotopu ekspertiem, sakarā ar plānotajiem darbiem dabas parkā, kas sāksies šoruden.

Jau vēstīts, ka atjaunošanas darbi nepieciešami meža bioloģiskās daudzveidības palielināšanai un biotopu kvalitātes atjaunošanai. Piemēram, lielākā daļa priežu dabas parkā ir stādītas rindās, tās nekad nav koptas un retinātas, tāpēc daudzviet kociņi nīkuļo. Neveicot biotopa atjaunošanu, daudzos nogabalos priedes neizaugs par spēcīgiem, resniem kokiem ar plašu vainagu.

Augstāk attēlā redzama priede, kurai nepieciešams atēnot vainagu, lai palielinātu gaismas apstākļus un uzlabotu priedes augšanas apstākļus.

Lai iegūtu pilnīgu informāciju par atjaunošanas darbu norisi, 30. augustā uz sanāksmi dabas parkā “Piejūra” pēc pašvaldības iniciatīvas pulcējās domes un aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” vadība, biedrību “Latvijas dabas fonds” un “Baltijas Krasti”, lai iztaujātu biotopu ekspertus

un plānotājus – gan par sagatavošanās darbos paveikto, gan drīzumā gaidāmajiem darbiem dabas parkā “Piejūra”.

Biotopa atjaunošanas rezultātā uzlabosies mežaino piejūras kāpu biotopu kvalitāte un mežaudze kļūs dabiskāka. Palielināsies gaismas apjomu zemsedzē, veidojot atvērumus (bez kokiem brīvus nelielus laukumus), kas ļaus tur iemitināties dažādiem augiem un dzīvniekiem, tādējādi palielinoties bioloģiskajai daudzveidībai.

DSC 4487 Mezs pirms

Attēlā: mežainās kāpas, kur ir nepieciešams veikt audzes retināšanu, lai audzi padarītu dabiskāku.

Mežaino piejūras kāpu un pelēko kāpu biotopu atjaunošana 13,10 ha platībā 2019. gada sākumā jau veikta dabas parka “Piejūra” daļā – Mangaļsalā. Sanāksmē Carnikavā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāve dalījās ar praktisko darbu un pirmo rezultātu pieredzi. Tā kā šādi mežaino piejūras kāpu biotopa atjaunošanas darbi Latvijā praktiski nav veikti, pirmie rezultāti ir vērtējami pozitīvi un līdzīgi biotopa atjaunošanas darbi veicami vietās visā piekrastē.

Dabas parka ilustracija

Mežaino kāpu atjaunošanas darbi notiek projekta LIFE CoHaBit ietvaros sadarbībā ar A/S “Latvijas valsts meži”. Plašāku informāciju par mežaino kāpu atjaunošanas darbu ekoloģisko un ainavisko nepieciešamību var uzzināt vietnē dabasparkspiejura.lv. Jautājumus par atjaunošana procesu var sūtīt uz e-pasta adresi dabasparkspiejura@carnikava.lv.

 

Raksta autors: dabas parks “Piejūra” https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/201-mezainas-kapas-sagatavotas-mezaudzes-atjaunosanai 

 

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/