Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Dabas parkā “Piejūra” ir uzsākti pirmie mežaino kāpu atjaunošanas darbi Carnikavas novadā

Šodien LIFE CoHaBit projekta pārstāvji kopā ar AS “Latvijas valsts meži” ekspertiem un darbu veicēju “R Grupa” izvērtēja jau paveiktos darbus projekta pilotteritorijā pie Gaujas ciema.  

Kā atzīst meža kopšanas eksperti, šos mežaino kāpu atjaunošanas darbus vajadzēja veikt ātrāk, kad mežaudzes vecums bija ap 50 gadiem. Šobrīd ir pēdējais brīdis, kad ir nepieciešams veikt darbus, jo vidējais priežu audzes vecums pilotteritorijā ir 80 gadi, kur vairums priedīšu ir zemas bonitātes jeb kvalitātes un ir izstīdzējušas.

Mežaino kāpu atjaunošanas laikā mežs tiek kopts, izzāģējot zemākās kvalitātes priedītes, lai pārējās priedes varētu attīstīties. Tiek saglabātas visas vecākās paaudzes priedes, kā arī tiek veidotas lauces jeb atvērumi, lai mežā varētu iespīdēt vairāk saules gaismas un lai uzlabotu ne tikai priežu augšanu, bet arī veicinātu bioloģisko daudzveidību zemsedzē.

Drošības apsvērumu dēļ, ļoti lūdzam iedzīvotājus netuvoties meža kopšanas teritorijai!

Vairāk informācijas par mežaino kāpu atjaunošanas darbiem meklē šeit: https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/234-dabas-parka-piejura-uzsaksies-mezaino-kapu-biotopu-atjaunosanas-darbi

Vēršam iedzīvotāju uzmanību par pagaidu infozīmēm, kas izvietotas dabas parka teritorijā. Dabā tās atradīsies līdz pavasarim, kad plānota mežaino kāpu biotopu darbu pabeigšana:

Šādas A4 formāta ielaminētas infozīmes izvietotas vairākās vietās dabas parka teritorijā. Lūgums būt saprātīgiem un zīmes nost neraut.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”