Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Vakarbuļļu dabas diena

Šī gada 2.jūlijā norisinājās Vakarbuļļu dabas diena! Dabas diena tika organizēta Vakarbuļļu pļavās kā LIFE CoHaBit projekta demonstrāciju vietas atklāšanas pasākums.

Dabas dienā tās apmeklētājiem bija iespēja izzināt dabas parka “Piejūra” Vakarbuļļu pļavas un to apkārtni! Uzzināt, ar ko īpašas Vakarbuļļu pļavas, kādas interesantas puķes tur var atrast, kā arī pļavas saistību ar jūru un nepieciešamās apsaimniekošanas aktivitātes.  Pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās interaktīvās spēlēs, doties ekskursijā kopā ar dabas ekspertu, kā arī vienkārši atpūsties un baudīt pļavas burvību!

Dabas diena tika rīkota Vakarbuļļu teritorijā, kur LIFE CoHaBit projektā veikta piekrastes zālāju stāvokļa uzlabošana un invazīvo svešzemju augu sugu izplatību ierobežošana dabas parka “Piejūra” NATURA 2000 teritorijā. Pasākumā  vides eksperti informēja, kā tika veikta pļavas atjaunošana, kā arī kopā tika aplūkoti darbu rezultāti.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”