Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Projekta progresa sanāksme

Noritējusi LIFE CoHaBit projekta partneru tikšanās, kurā tika apspriests projekta – (CoHaBit) – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (NATURA 2000 vieta) progress, tuvākās aktivitātes un biotopu ekspertu iegūtie rezultāti apsekojot dabas parka “Piejūra“ teritoriju.

Piekrastes biotopu eksperte B.Laime prezentēja iespējamos biotopu atjaunošanas pasākumus dabas parkā „Piejūra” Rīgas pilsētas un Carnikavas pašvaldības teritorijās.

Projekta partnerus pārstāvēja Carnikavas novada dome, Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība “Baltijas krasti”.

 

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitētēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.