Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Dalība iniciatīvā – Daru labu dabai

2020.gada 16.septmebrī  Rīgas 64. vidusskolas skolēnu grupa iniciatīvas Daru Labu Dabai ietvaros piedalījās mežaino kāpu biotopu atjaunošanas teritoriju sakopšanas darbos, vācot zarus, kas palikuši pēc darba ar meža tehniku, kā arī veidoja atklātus augsnes laukumus, vietām novācot biezo sūnu slāni.

2019.gada beigās dabas parkā “Piejūra” tika uzsākti pirmie mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbi. Darbi ar traktortehniku tika pabeigti šī gada pavasarī, bet darbu teritoriju sakopšana turpinās vēl joprojām. Sakopšanas darbu ietvaros tiek līdzinātas traktoru izbraukātās risas un aizvākti lielākie zari.

Dabas parkā “Piejūra” mežainās kāpas aizņem lielāko daļu tā teritorijas, un tās ir gan dabiski veidojušās, gan stādītas. Kāpas apstādīja ar priedi dažādos nogabalos, bet līdz šim tie nekad nebija kopti.

“Mežaino kāpu biotopu atjaunošanas mērķis ir kāpu mežu atjaunot tādu, kāds tas būtu attīstījies dabiskos apstākļos, kurā ir gan lauces (klajākas vietas), gan biezāki koku puduri, pamežs un dažāda vecuma koki. Atjaunojot un kopjot šos stādītos mežus, darbu rezultātā radīsies jaunas dzīves vietas dažādām sugām un uzlabosies bioloģiskā daudzveidība,” Agnese Jeņina, Biedrība “Baltijas krasti”.

Pasākumu organizēja projekts “LIFE CoHaBit” sadarbībā ar Pasaules dabas fondu un Baltijas krastiem.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”