Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Mangaļsalas dabas diena

Lai uzzinātu vairāk par veiktajiem kāpu nostiprināšanas pasākumiem šī gada 13. augustā norisinājās izzinošs pasākums ģimenēm un citiem interesentiem “Dabas diena Mangaļsalas pludmalē un kāpās”!

Pasākuma laikā ekskursijā, spēlēs un citās aktivitātēs lieli un mazi interesenti kopā ar dabas ekspertiem varēja uzzināt vairāk par dažādu veidu  piejūras biotopiem dabas parka “Piejūra” teritorijā Mangaļsalā: embrionālajām un priekškāpām, pelēkajām un mežainajām kāpām. Dalībnieki kopā ar vides ekspertiem varēja izzināt piekrastes biotopu dabisko daudzveidību un raksturīgo kāpu augāju, kā arī uzzināt vairāk par projektā LIFE CoHaBit veiktajiem dabas daudzveidību veicinošiem pasākumiem: kāpu nostiprināšanu jeb preteroziju, pelēko kāpu augāja raksturīgās mozaīkveida struktūras veidošanu un mežaino kāpu audžu dabiskošanu.

Dabas diena tika rīkota kā demonstrācijas vietas pasākums Mangaļsalas teritorijā, kur LIFE CoHaBit projektā veikti piekrastes kāpu atjaunošanas darbi. Pasākumā vides eksperti informēja, kā tika veikta preterozijas, pelēko un mežaino kāpu atjaunošana, kā arī kopā tika aplūkoti darbu rezultāti.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”