Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Raidījumā 900 sekundes LIFE CoHaBit eksperti stāsta par dabiskām pļavām

Kopš 2016. gada projektā “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra”” vairākās demonstrācijas vietās arī Rīgas pilsētā īstenoti Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi, izmantojot videi draudzīgu un Latvijas kontekstā inovatīvu metožu kopumu biotopu aizsardzībai.

Viena no šādām teritorijām ir dabas lieguma zona “Vakarbuļļi”, kur 4,47 ha platībā atjaunoti piejūras zālāji un augstie lakstaugi. Ar apsaimniekošanu ir uzlaboti augšanas apstākļi vairākām Eiropā un Latvijā aizsargājamām augu sugām, piemēram, armērijām, dzegužpirkstītēm, purva mātsaknei un citām. Tāpat ir ierobežotas svešzemju augu sugas (krokainā roze, korinte), tādejādi palielinot dabisko pļavu platības.

Piedāvājam ielūkoties pasākumā, kas 2. jūlijā norisinājās dabas parkā Piejūra, Vakarbuļļu pļavās un kur ekspertiem un citiem interesentiem bija iespēja uzzināt vairāk par dabas daudzveidību un veiktajiem tās saglabāšanas pasākumiem piejūras pļavās.

Raidījumu iespējams skatīt šeit: https://tv3play.skaties.lv/embed/10805206?fbclid=IwAR0_my-KlIqqT9Q0vOnHJOYgwpZQfx8aJMkFFNvneAjo8vCsZhjihE6BdjU

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments