Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Paveikts pēdējais posms priekškāpu stiprināšanā – graudzāļu stādīšana

LIFE CoHaBit projekta ietvaros paveikti pēdējie darbi priekškāpu stiprināšanā! Laika posmā no šī gada aprīļa līdz jūnija sākumam projekta vietās Mangaļsalā, Garciemā, Carnikavā un Lilastē talku veidā tika veikti pēdējie priekškāpu stiprināšanas darbi – graudzāļu stādīšana.

Tika stādītas graudzāles starp projekta laikā uzstādītajiem priežu zaru un niedru žodziņiem, lai noturētu vēja sapūstās smiltis un uzlabotu kāpu noturību pret eroziju.

Cilvēku iemītās takas un klajie laukumi veicina kāpu eroziju, neļaujot attīstīties augiem un apdraudot kāpu stabilitāti. Plānoto darbu mērķis galvenokārt ir vērsts uz labvēlīgu apstākļu radīšanu, lai varētu attīstīties embrionālās un priekškāpas, kā arī vietās, kur identificējama pārāk liela antropogēnā slodze, veikt kāpu erozijas mazināšanas aktivitātes.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”