Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Tiek uzsākti atklāto kāpu biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas darbi

Carnikavas novadā jau šajā rudenī sāksies kāpu apsaimniekošanas darbi. Projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” jeb LIFE CoHaBit ietvaros dabas parkā “Piejūra” tiks veikta atklāto kāpu biotopu atjaunošana un kāpu nostiprināšanas pasākumi. Darbus pelēkajās kāpās nepieciešams veikt, lai samazinātu ar priedi aizaugošās platības. Šāda kāpu atjaunošana nelielās platībās iepriekš Latvijā ir veikta arī Užavas, Ovīšu piekrastē, kā arī, LIFE CoHaBit projekta ietvaros Mangaļsalā.

Pelēko kāpu raksturo atklātas vietas, kur ir maz vai vispār nav koku un krūmu, zemi klāj ķērpji, sūnas un zemi lakstaugi. Līdz ar to tā ir galvenā mājvieta daudzām gaismas prasīgām sugām, tostarp pļavas silpurenei, smiltāja neļķei, gmelina alisei, garlūpas racējlapsenei, stepes čipstei. Lielākā daļa pelēko kāpu ir radušās un ilgstoši pastāvējušas cilvēka darbības ietekmē. Savulaik šajās kāpās žāvēja zvejas tīklus, novietoja laivas un ganīja lopus. Šodien tās galvenokārt kalpo kā atpūtas teritorijas.

Tā kā pelēko kāpu josla vairs netiek apsaimniekota, tā aizaug ar kokiem un krūmiem. Šo biotopu visvairāk apdraud nevienmērīgā antropogēnā slodze, kas vietām izraisa pastiprinātu eroziju un atklātu smilts platību veidošanos, jo notiek intensīva izmīdīšana pie atpūtas vietām, bet pārējā teritorijā traucējums ir minimāls, līdz ar to sākas biotopa aizaugšana ar priedēm. Aizaugušā kāpā samazinās smilšu kustība, palielinās nobiru un barības vielu daudzums, samazinās gaismas daudzums, līdz ar to izzūd arī kāpai raksturīgās sugas.

Smiltaja nelke

Attēlā Smiltāja neļķe Dianthus arenarius.

Atklātās vietās ar pietiekamu gaismas daudzumu aug dažādi kāpu augi, kas raksturīgi tikai smiltājiem, daļa no tiem ir aizsargājami ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā.

2 Atklata peleka kapa 2

Atklāta pelēkā kāpa Gaujas grīvas liedagā, kura atsevišķās vietās sāk aizaugt ar priedēm. Vasarā te bagātīgi zied dažādi kāpu lakstaugi. Latvijā šādi biotopi ir reti sastopami un daudzviet aizaug ar priedēm.

 

Plānotie darbi

Atklāto kāpu atjaunošanas darbi notiks Garupes-Carnikavas un Gaujas-Lilastes piekrastes posmos, kur kopā 13,4 ha platībā tiks veidoti kāpu klajumi, izzāģējot jaunās, blīvi saaugušās priedes. Tiks saglabātas visas priedes, kuru stumbra diametrs ir lielāks par 20 cm, kā arī visas ekoloģiski un ainaviski nozīmīgās priedes ar izteiktiem piezemes zariem un plakanu vainagu. Visi izvāktie koki tiks izmantoti tālākajos darbos smiltāju stiprināšanā – tiks veidoti zaru klājumi un zaru žodziņi. Kopumā Garciema, Carnikavas, Gaujas un Lilastes piekrastē šādi žodziņi tiks izveidoti gandrīz 4 km garumā. Tas veicinās kāpu atjaunošanos un novirzīs apmeklētājus no pārmērīgi izbradātajām vietām. Rezultātā tiks saglabātas atpūtas vietas cilvēkiem un radītas jaunas dzīvesvietas smiltāju sugām. Darbus plānots pabeigt līdz ziemai.

pelēkā kāpa kur fonā priedes jāizcērt

Tipisku pelēko kāpu klāj dažādi lakstaugi, sūnas un ķērpji, vietām ir atklātas smilts laukumi. Attēla priekšplānā ir vēlamais rezultāts veiktajiem darbiem, bet fonā esošās priedes būtu nepieciešams izretināt, atstājot ainaviski nozīmīgākās priedes, ar zemiem piezemes zariem.

 

Raksta autors: dabas parks “Piejūra” https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/202-uzsakas-atklato-kapu-biotopu-atjaunosana-un-apsaimniekosana

 

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/