Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Izstrādāti vides ekspertu atzinumi

LIFE CoHaBit„Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” projekta ietvaros 2017.gada laikā biedrības “Baltijas krasti” piekrastes biotopu eksperti un krasta ģeologs kopā ar projekta partneriem Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Carnikavas novada pašvaldību un Dabas aizsardzības pārvaldi ir veikuši apjomīgus dabas parka “Piejūra” izpētes darbus, izstrādājot atzinumus, kuros noteikti biotehnisko pasākumu kopumi Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu atjaunošanai un saglabāšanai dabas parkā “Piejūra”.

Izstrādātie ekspertu atzinumi ir pamats dabas parka “Piejūra” biotopu atjaunošanas aktivitātēm, kas tiks uzsāktas 2018.gadā. LIFE CoHaBit projekta ietvaros plānots veikt svešzemju augu sugu ierobežošanu, Daugavgrīvas piekrastes lagūnu un pļavu atjaunošanu, Vakarbuļļu piekrastes pļavu atjaunošanu, Mangaļsalas, Garciema, Carnikavas un Lilastes piekrastes biotopu atjaunošanu.

Ar ekspertu atzinumiem var iepazīties zemāk.

 C1 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto invazīvo augu sugu ierobežošanu Buļļu salā projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros

 C1 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto invazīvo augu sugu ierobežošanu Carnikavas novada piekrastē projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros

C2 Atzinums par ģeoloģisko procesu un antropogēnas slodzes ietekmi uz īpaši aizsargājamo piekrastes biotopu stāvokli un veicamajiem pasākumiem C2 aktivitātes ietvaros Mangaļu, Daugavgrīvas un Rītabuļļu teritorijā

C3 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto lagūnu atjaunošanu un apsaimniekošanu Daugavgrīvā projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros

C4 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto zālāju atjaunošanu un apsaimniekošanu Vakarbuļļu pļavās projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros

C5 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto piekrastes biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu Mangaļos projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros

C6 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto piekrastes biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu Garciemā projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros

C6 Atzinums par ģeoloģisko procesu un antropogēnas slodzes ietekmi uz īpaši aizsargājamo piekrastes biotopu stāvokli un veicamajiem pasākumiem C6 aktivitātes ietvaros Garciemā (demonstrāciju teritorija 3), C7 aktivitātes ietvaros Carnikavā un C8 aktivitātes ietvaros Lilastē

C7 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto piekrastes biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu Carnikavā projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros

C8 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto piekrastes biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu Lilastē projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros

 

LIFE CoHaBit projekta ietvaros tiks atjaunots arī dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plāns un  izstrādāts apmeklētāju plūsmas pārvaldības plāns. Tiks veikti pasākumi, lai pasargātu biotopus no negatīvās antropogēnās ietekmes, kā arī ierobežotu svešzemju sugu izplatību dabas parka „Piejūra” piekrastes teritorijās. Projekta ieviešanas laikā liela uzmanība tiks vērsta uz mērķtiecīgu sabiedrības informēšanu par biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Īstenojot projektu, tiks veikts nozīmīgs ieguldījums un ieviesta ilgtspējīga pieeja sociālo, ekonomisko un vides interešu sabalansēšanai īpaši aizsargājamās teritorijās.

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

 

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”