Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Diskusija par piekrastes biotopu atjaunošanas metodēm

Biedrība “Baltijas krasti” 2018.gada 8.jūnijā organizēja diskusiju dabā par kāpu mežu un pelēko kāpu biotopu atjaunošanu. Diskusija tika organizēta LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) ietvaros.

LIFE CoHaBit projektā viens no galvenajiem uzdevumiem ir veikt piekrastes biotopu, pelēko un mežaino kāpu, atjaunošanas pasākumus dabas parkā “Piejūra”.

Piekrastē starp Daugavas grīvu un Vecāķiem aiz priekškāpas vaļņa ir pelēko kāpu josla, kas arvien straujāk aizaug ar krūmiem un kokiem. Piegulošajā kāpu mežā dominē 30-40 gadīgas kokaudzes. Tie ir priežu stādījumi, kas ierīkoti piekrastes zonā, kurā ir gan spēcīga vides faktoru ietekme, gan intensīva antropogēnā slodze. Šīs mežaudzes ir pārāk blīvas, ar nabadzīgu pamežu un zemsedzi. Lai mežs būtu veselīgs un varētu ilgstoši attīstīties, tas ir jākopj. Ņemot vērā to, ka šī teritorija ir ekoloģiski jutīga un vienlaikus tiek intensīvi izmantota rekreācijai, ir nepieciešams nopietni izvērtēt katru apsaimniekošanas pasākumu. LIFE CoHaBit projekta eksperti sadarbībā ar SIA “Rīgas meži” speciālistiem ir sagatavojuši konkrētus priekšlikumus par apsaimniekojamām vietām, platībām un izmantojamām metodēm dabas parkā “Piejūra”, Mangaļsalā, Rīgas pilsētas teritorijā.

Līdz ar to 2018.gada 8.jūnijā  tika organizēta vides speciālistu  un vietējo aktīvistu lauka diskusija dabas parkā “Piejūra”, Mangaļsalā, lai parādītu, kur un kā ir plānots veikt kāpu meža atjaunošanas darbus un kopīgi apspriestu izvēlēto metožu piemērotību. Diskusijā piedalījās eksperti no dažādām iestādēm, lai apvienotu pēc iespējas daudzpusīgākus viedokļus un skatījumus, kā arī rastu labākos biotehniskos risinājumus piekrastes kāpu mežu atjaunošanai.

Diskusijā tika pārstāvētas šādas iestādes: Dabas aizsardzības pārvalde, AS “Latvijas Valsts meži”, nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”, Latvijas Universitāte, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, biedrība “Bolderājas grupa”, biedrība “Zaļā brīvība”,  biedrība “VAK Mantojums”.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”