Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Dalība Latvijas Universitātes 77. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Šī gada 1.februārī LIFE CoHaBit projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) piedalījās Latvijas Universitātes 77.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar diviem stenda referātiem sekcijā – Vides pārvaldība un piekrastes ilgtspējīga attīstība.

 

Stenda referāts Kāpu apsaimniekošana un pārvaldība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai dabas parkā “Piejūra”” akcentē aktualitāti par līdzsvara uzturēšanu ekoloģiskajos procesos, lai veicinātu bioloģiskās daudzveidības un rekreācijas resursu saglabāšanu.  Īpaši tas attiecas uz tādām teritorijām kā dabas parks “Piejūra”, kura ilgstoši ir bijusi pakļauta cilvēka ietekmei un kura ir ļoti jutīga pret vides faktoru izmaiņām. Lai saglabātu gan dabas parka “Piejūra” vērtīgos biotopus, gan skaistas atpūtas vietas iedzīvotājiem, nepieciešams veikt biotopu apsaimniekošanas pasākumus, kā arī veidot vienotu pārvaldības sistēmu dabas parkam “Piejūra”.

Stenda referātā “Krasta nogāzes virsūdens daļas izmaiņas dabas parkā “Piejūra” 1990-2018” tiek analizēta Mangaļsalas piekraste, kur mūsdienās, pieaugot atpūtnieku un piekrastes apmeklētāju pieplūdumam, nozīmīga kļūst arī tieši antropogēni izraisīta erozija. Krasta erozijas riska apstākļos ir nepieciešams nodrošināt sākotnējā (dabiskā) līdzsvara atjaunošanos un cik tas iespējams – arī netraucētu krasta nogāzē esošo reljefa formu veidošanos. DP “Piejūra” iespējamo krasta joslas apsaimniekošanas pasākumu izvēles kontekstā ir svarīgi šādi aspekti:

-nepieciešams saglabāt rekreācijas iespējas pludmalē un primāro kāpu daļā;

-būtiskākais vēja erozijas cēlonis ir antropogēnas izcelsmes (sanešu pieplūdes kritums no Daugavas, kā arī augsta „rekreācijas slodze”);

-vēja erozija nerada būtisku krasta atkāpšanās risku, bet pazemina primāro kāpu biotopu kvalitāti.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”