Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Projekta paplašinātā uzraudzības grupas sanāksme – lauka vizīte

LIFE “CoHaBit” projekta ietvaros, dabas parkā “Piejūra” šī gada 3.septembrī Lilastē notika paplašinātās uzraudzības grupas sanāksme. Projekta darbību teritorijas apsekošanā tikās pārstāvji no Carnikavas novada pašvaldības, biedrības “Baltijas krasti” , Dabas aizsardzības pārvaldes, AS “Latvijas Valsts meži”,  Pasaules Dabas fonda, Zemkopības ministrijas, Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava”, Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Dabas fonda, SIA “Rīgas meži” un  Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta.

Lauka vizīte notika mežainajās piejūras kāpās, lai redzēto pašreizējo meža stāvokli un apspriestu nepieciešamos nākotnes darbus. Tika apspriesti arī projekta laikā veiktie mežaino kāpu biotopu kopšanas darbi –  smagās tehnikas atstātās risu pēdas. Kā arī iespējamā nākotnes problēma – neatļauta automašīnu novietošana koksnes uzglabāšanas laukumā Lilastē uz Ziemeļu ielas.

Risas veidojušās meža izstrādes darbu laikā. Sākotnēji projektā bija paredzēts, ka būs tradicionāli auksta ziema un sasalusi augsne, taču, tā neiestājās, kas bija iemesls neplānotiem sarežģījumiem. Tā kā šis projekts ietver pēc izmēriem lielas platības, darbu veikšanai tika izmantota smagā meža tehnika. Lauka vizītē tika saņemti pozitīvi ekspertu viedokļi par to, ka mežainām piejūras kāpām, šādas atklātas smilšu platības nav nemaz tik sliktas un atbilst biotopam, kas arī veicina augu sugu atgriešanos. Kā arī aptuveni dažu gadu laikā, šīs risas dabiski izlīdzināsies un paliks tikai atsevišķi smilšu laukumi. Pozitīvi tika arī vērtēti jau līdz šim veiktie risu līdzināšanas darbi.

Sadarbībā ar Pasaules dabas fonu, akcijas “Darbu labu dabi” ietvaros, tiek organizētas zaru vākšanas talkas mežā – apdzīvotu vietu tuvumā, automašīnu stāvvietu un dabas parka apmeklētājiem izveidoto infrastruktūras objektu apkārtnē.

Foto galerija skatāma šeit

 

Raksta autors: dabas parks “Piejūra” https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/259-life-cohabit-projekta-paplasinata-uzraudzibas-grupas-sanaksme

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja: S. Voskāne