Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Notikusi projekta “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” monitoringa vizīte

Šī gada 10. – 11. oktobrī Carnikavas novada pašvaldības Alternatīvajā aprūpes centrā “Pīlādzis” norisinājās projekta LIFE CoHaBit projekta uzrauga NEEMO EEIG  un EASME vizīte. NEEMO EEIG galvenā darbības joma ir Eiropas Komisijas LIFE programmas finansēto projektu uzraudzība, savukārt, EASME Eiropas Komisijas vārdā pārrauga Eiropas Komisijas programmas. Vizītē tika pārstāvēti visi projekta partneri – Carnikavas novada dome, Rīgas domes Pilsētas un attīstības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība “Baltijas krasti”.

Pirmajā monitoru vizītes dienā tika prezentēts un pārrunāts kopējais projekta progress, apspriesti lielākie izaicinājumi un diskutēts par projekta noslēdzošā gada aktivitātēm.

Otrajā monitoru vizītes dienā tika apskatītas projekta teritorijas, kurās veikti praktiskie biotopu atjaunošanas darbi. Diena sākās Carnikavas teritorijā, kur tika apskatīti uzstādītie niedru un priežu preterozijas žodziņi. Niedru žodziņi ir jauna metode, kas pirmo reizi tiek izmēģināta Baltijā. Žodziņi veicina kāpu stiprināšanu, kā arī mazina kāpu augu izbradāšanu. Vizītē tika apskatītās arī pelēkās kāpas un  gandrīz pabeigtie darbi tajās. Atgādinām, ka dabas parka “Piejūras” piekrastes posmos no Garupes līdz Carnikavai (Laivu ielai) un no Gaujas grīvas līdz Lilastes grīvai tiek veikta pelēko kāpu biotopa atjaunošana ārpus meža zemes. Darbus plānots pabeigt līdz ziemai. Atjaunošanas darbus pelēkajās kāpās nepieciešams veikt, lai samazinātu ar priedi aizaugošās platības. Pelēkās kāpas ir ekoloģiski jutīgas un antropogēni spēcīgi ietekmētas teritorijas, tāpēc to mērķtiecīga apsaimniekošana ir nozīmīga gan dabas daudzveidības saglabāšanai, gan atpūtas vides nodrošināšanai. Carnikavā tika arī apskatītas vietas, kur drīzumā tiks uzsākti darbi mežaino kāpu atjaunošanā. Vizītes laikā tika apskatītas arī dažas projekta teritorijas Rīgā, Dabas parka “Piejūra” teritorijās. Mangaļsalā tie bija preterozijas žodziņi un izveidotā infrastruktūra, kā arī pabeigtie darbi mežaino kāpu atjaunošanā.  Savukārt, Daugavgrīvā lagūnas atjaunošanas teritorija, kur tika pielietota regulāras niedru pļaušanas metode. Atjaunojot lagūnu biotopu tika būtiski samazināts niedru daudzums, atstājot dažus niedru pudurus, kā arī tika radītas atklātas pieejas lagūnas ūdensmalai.

Kopumā projekta progress vērtējams kā izaicinājumu pilns, taču, ir veikts liels darbs un projekts veiksmīgi turpina īstenot projektā uzstādītos mērķus.

 

Raksta autors: dabas parks “Piejūra” https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/230-notikusi-projekta-life-cohabit-piekrastes-biotopu-aizsardziba-dabas-parka-piejura-monitoringa-vizite

 

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/