Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Pieredzes apmaiņas seminārs Užavā

27.aprīlī, Kurzemē, Užavas pusē piedalījāmies zināšanu apmaiņas seminārā par piekrastes biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas iespējām ”Pelēko kāpu biotopi un to apsaimniekošana”. Seminārs tika organizēts Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE+ programmas projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” jeb NAT-PROGRAMME ietvaros.

Semināra laikā ne tikai klausījāmies kā pareizi veikt biotopu apsaimniekošanas darbus, bet arī piedalījāmies talkā, kurā no aizaugšanas sargājām atjaunoto biotopu „ravējot” mazās priedītes.

Pasākums tika organizēta kā pirmais no projekta NAT-PROGRAMME noslēguma semināriem, un tā uzdevums bija dalīties ar līdzšinējo veikumu – gan atskatoties uz LIFE (1) programmas devumu piekrastes izpētē un uzturēšanā, gan NAT-PROGRAMME projekta ietvaros apkopotajām zināšanām par piekrastes apsaimniekošanu un praktiski paveikto pelēko kāpu atjaunošanā dabas liegumā „Užava”.

Vairāk par NAT-PROGRAMME projektu: http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/

 

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitētēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”