Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Noritējusi pirmā projekta uzraudzības sanāksme!

Carnikavas pašvaldībā 24.novembrī notika LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) pirmā uzraudzības sanāksme.

Sanāksmē piedalījās LIFE CoHaBit projekta monitoringa eksperte A.Rubene un sadarbības partneru pārstāvji no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Biedrības “Baltijas krasti” un Dabas aizsardzības pārvaldes.
Sanāksmē tika pārrunāti projekta īstenošanas administratīvie jautājumi, kā arī LIFE projekta monitore Anita Rubene prezentācija par LIFE projektu ieviešanu.

 

Seko projekta aktivitētēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.