Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Informatīvā ekskursija dabā

2019.gada 23.novembrī, Carnikavā projekta LIFE CoHaBit “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros notika informatīva ekskursija dabā. Informatīvajā ekskursijā tika aicināts piedalīties ikviens, kam interesē LIFE CoHaBit atklāto un mežaino kāpu biotopu atjaunošanas pasākumi. Pasākumu vadīja piekrastes biotopu eksperte Dr.boil.Brigita Laime.

Sabiedrībā vēsturiski ir pastāvējis uzskats – ja dabas teritorijai tiek piešķirts īpaši aizsargājamās teritorijas statuss, tad tas nozīmē, ka šajā teritorija neko nevar darīt. Šis uzstādījums ir pārprasts, jo būtībā, tas nozīmē, ka par šīm teritorijām un to biotopiem ir jārūpējas vēl vairāk, lai to saglabātu. Piejūras dabas parkā, lai nostiprinātu kāpas kādreiz tika stādītas priedes. Šobrīd stādītās priedes veido ļoti blīvas audzes, līdz ar to koki nespēj normāli attīstīties, kā arī priežu skujas veido lielu nobiru slāni, kas apgrūtina jauno priedīšu iesēšanos. Līdz ar to nepieciešams veikt meža kopšanas darbus, lai uzlabotu augšanas apstākļus un radītu labvēlīgas dzīvotnes retām un aizsargājamām sugām.

Ekskursija sākās pie Carnikavas promenādes. Dalībniekiem bija iespēja kopā ar ekspertiem no Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Valsts mežiem, Latvijas dabas fonda un biedrības Baltijas krasti apsekot plānotos meža atjaunošanas nogabalus, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus un uzzināt, kāpēc šie darbi ir nepieciešami. Tika apsekotas gan jaunākas, gan vecākas priežu audzes, kas līdz šim nekad nav bijušas koptas un kurās uzskatāmi varēja parādīt kā attīstītās mežs, ja tas netiek kopts. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja arī apskatīt izcilas kvalitātes mežaino kāpu biotopus, kā arī staprkāpu ieplakas, kas uzskatāmi parāda, kā attīstās dabīgi veidojies mežs. Dabīgā mežā ir gan biezākas un skrajākas priežu audzes, vietām sastopamas lauces, kā arī ir dažāda vecuma koki. Mežā sastopama liela augu daudzveidība, sastopamas dažādas sūnas, ķērpji, graudzāles, sīkkrūmi, puķes un citi augi.

Ekskursijas laikā apmeklētājiem tika iespēja rast atbildes uz šādiem jautājumiem “Kāpēc dabas parka mežu vajag kopt? Vai dabas parkā var cirst kokus? Vai nepieciešams iejaukties dabas procesos?”

Ekskursijā piedalījās pārstāvji no Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas, projekta LIFE CoHaBit, biedrības “Baltijas Krasti”, Dabas aizsardzības pārvaldes, AS “Latvijas Valsts meži” un Latvijas Dabas fonda.

 

Vairāk par mežaino kāpu atjaunošanas darbiem var uzzināt ŠEIT un ŠEIT

Vairāk par atklātu kāpu atjaunošanu var uzzināt ŠEIT

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”