Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Projekta uzraudzības grupas lauka vizīte

2020. gada 10. jūnijā,  notika LIFE “CoHaBit” projekta uzraudzības grupas lauka vizīte, apskatot sasniegtos rezultātus Vakarbuļļos un Daugavgrīvā. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no  Rīgas domes Pilsētas attīstības un Mājokļu un vides departamentiem, Dabas aizsardzības pārvaldes, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Rīgas meži”, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības  departamenta, pārstāvji no Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas, projekta LIFE CoHaBit, biedrības “Baltijas krasti”.

Ekskursijā tika apskatītas projekta teritorijas, kurās veikti praktiskie biotopu atjaunošanas darbi – piekrastes zālāju un lagūnu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi. Tika apspriests darbu mērķis un plāns, darbu veikšana un rezultātu monitorings.

Uzraudzības grupas dalībnieki tik iepazīstināti ar izvēlētajām darbu metodēm Vakarbuļļu pļavas un Daugavgrīvas lagūnu kompleksa apsaimniekošanai un atjaunošanai, tehniskajiem risinājumiem un izaicinājumiem darbu veikšanas laikā.

Vizītes noslēgumā tika apmeklēta invazīvo svešzemju augu sugu ierobežošanas teritorija, kur zeltgalvju, sprigaņu, krūmu un niedru vietā tikusi atjaunota piejūras zālāju teritorija.

 

Vairāk par projekta aktivitātēm un rezultātiem lasīt :

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/171-sveszemju-augu-sugu-ierobezosana

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/174-borealo-baltijas-piekrastes-plavu-saglabasanas-un-atjaunosanas-pasakumi-vakarbullos

 

Foto galerija skatāma šeit

 

Raksta autors: dabas parks “Piejūra” https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/256-projekta-uzraudzibas-grupas-lauka-vizite 

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja: S. Voskāne