Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Turpinās mežaino kāpu atjaunošanas un kopšanas darbi Gaujā

LIFE CoHaBit projekta pārstāvji kopā ar AS “Latvijas valsts meži” speciālistiem un darbu veicējiem “R Grupa” apskata darbu progresu.

Priežu ciršana pirmajā projekta pilotteritorijā pie Gaujas ciema ir pabeigta, šobrīd notiek koksnes izvākšanas darbi.

Otrajā projekta pilotteritorijā, tuvāk Gaujas ciemam darbi ir uzsākti veiksmīgi. Runājot ar darbu veicējiem, esam secinājuši, ka, lai gan tehnoloģiskās kartes esam ļoti precīzi sagatavojuši, tik un tā  šādi mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbi prasa ļoti lielu uzmanību un vērību. Katra vieta jāskatās ļoti individuāli, bet tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst par meža kopējo ainavu – darbs ir ļoti smalka “tamborēšana”.

Dabas parka “Piejūra” meži ir stādīti, bet diemžēl līdz šim nekad nav kopti. Mērķis ir kāpu mežu atjaunot tādu, kāds tas būtu attīstījies dabiskos apstākļos, kurā ir gan lauces (klajākas vietas), gan biezāki koku puduri, pamežs un dažāda vecuma koki. Atjaunojot un kopjot šos stādītos mežus, darbu rezultātā radīsies jaunas dzīves vietas dažādām sugām un uzlabosies bioloģiskā daudzveidība.

Protams, varam piekrist, ka darbu veikšanas procesā mežs pārāk labi neizskatās. Lielās baļķu kaudzes un izbraukātos ceļus nav patīkami redzēt, bet tāds ir tas darbu process. Parasti zemsedze jau sāk atjaunoties pāris gadu laikā. Ceram uz iedzīvotāju un parka apmeklētāju sapratni.

 

Atgādinām iedzīvotājiem ievērot drošību! Aizliegts pārvietoties par meža kopšanas teritoriju! Ja redzat, ka notiek meža kopšanas darbi, lūdzu izvēlaties citu pastaigu maršrutu.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Vairāk informācijas par mežaino kāpu atjaunošanas darbiem meklē šeit à https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/234-dabas-parka-piejura-uzsaksies-mezaino-kapu-biotopu-atjaunosanas-darbi

Vēršam iedzīvotāju uzmanību par pagaidu infozīmēm, kas izvietotas dabas parka teritorijā. Dabā tās atradīsies līdz pavasarim, kad plānota mežaino kāpu biotopu darbu pabeigšana:

Šādas A4 formāta ielaminētas infozīmes izvietotas vairākās vietās dabas parka teritorijā. Lūgums būt saprātīgiem un zīmes nost neraut.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”