Cik maksā daba?

Vērtīgas atziņas seminārā par Niniera un Ungura ezeru apsaimniekošanu

Otrdien, 12.decembrī ar diskusiju semināru Cēsīs par Niniera un Ungura ezeru apsaimniekošanu noslēdzās biedrības ”Baltijas krasti” un nodibinājuma ”Eko forums” īstenotā projekta ”Cik maksā daba?” aktivitātes. Tajā piedalījās vairāk nekā 20 Cēsu novada iedzīvotāji, ezeru teritoriju īpašnieki, uzņēmēji un pašvaldības darbinieki, kā arī Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova.

Diskusijas mērķis bija izprast visu iesaistīto pušu intereses ezeru izmantošanā un apsaimniekošanā. Apmainoties viedokļiem un sadzirdot vienam otru, kā arī pašvaldības pārstāvjiem uzklausot iedzīvotājus, meklējām risinājumus balansētai un pārdomātai Niniera un Ungura ezeru izmantošanai.

Kā galvenā kopīgā interese un visu pušu krustpunkts izvirzījās ezeru ilgtspējība, jo arī ezeru sniegtos ekosistēmu pakalpojumus un resursus kā, piemēram, zivis, sapropelis un rekreācijas iespējas ir svarīgi izmantot ilgi un atstāt arī nākamajām paaudzēm. Kā atšķirīgais faktors izcēlās pieeja šāda veida ezeru apsaimniekošanai – kāda dalībnieka vārdiem sakot ”Neviens nespēs kontrolēt ezerā notiekošo un to apsaimniekot tik labi kā ezera krastu zemju īpašnieki”. Iedzīvotāji ieteica labās prakses piemēram apskatīt ezeru, kas ir tepat mums kaimiņos –Igaunijas pilsētā Elva.

Pasākums īstenots projekta nr. 1-08/87/2022 ”Cik maksā daba?” norises laikā. Projekts finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem.