Cik maksā daba?

Mācību materiāli skolām par ekosistēmu pakalpojumiem

Mācību materiāli skolām par ekosistēmu pakalpojumiem

Projekta “Cik maksā daba” ietvaros biedrība ”Baltijas krasti” un nodibinājums ”Eko forums” ir īstenojis dažādus sabiedrības izglītošanas pasākumus dažādām sabiedrības grupām – dažāda vecuma skolēniem, studentiem, sadarbības pilsētu iedzīvotājiem kā arī pašvaldību pārstāvjiem. Lai skolēni varētu turpināt apgūt ekosistēmu pakalpojumus, projektā tika izstrādāti arī vairāki mācību materiāli skolām par ekosistēmu pakalpojumiem Skola2030 vajadzībām, kurus pamatskolas un vidusskolas skolotāji var izmantot savās nodarbībās. Mācību materiāli skolām par ekosistēmu pakalpojumiem ir atrodami un lejupielādējami klikšķinot uz attiecīgajām ”aktīvajām” saitēm:

Informatīvais materiāls:

Ievads par to, kas ir ekosistemu pakalpojumi

Informatīvs buklets – ekosistēmu pakalpojumu pieeja

TESTS skolēniem:

Treniņš domāšanā – kā ekosistēmas nodrošina regulācijas pakalpojumus. BEZ ATBILDĒM

Treniņš domāšanā – kā ekosistēmas nodrošina regulācijas pakalpojumus. AR ATBILDĒM

Ekosistēmu pakalpojumi praksē. BEZ ATBILDĒM

Ekosistēmu pakalpojumi praksē. AR ATBILDĒM

SPĒLE:

Ekosistēmu pakalpojumi. Domino spēle

Ar jautājumiem par sagatavotajiem materiāliem, lūdzam rakstīt: info@baltijaskrasti.lv

Projekts tiek finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem, projekta vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana” ietvaros. Projekta Nr. 1-08/87/2022.