Cik maksā daba?

Aizvadīts seminārs par ekosistēmu pakalpojumu piejas integrēšanu teritoriju plānošanā Ādažu pašvaldības darbiniekiem

19. jūnijā kopā ar nodibinājumu Eko Forums Ādažu novada pašvaldības darbiniekiem projekta ‘”Cik maksā daba?” ietvaros tika novadīts seminārs pārrunājot jautājumus par dabas un sabiedrības mijiedarbību pilsētvidē, ekosistēmu pakalpojumu pieeju un to monetāro vērtēšanu. Seminārs tika izdalīts 3 daļās, pirmajā daļā ar prezentāciju par dabas klātbūtni pilsētvidē, dažādiem pakalpojumiem, ko dabiskie elementi kā koki, parki, pļavas un dīķi pilsētā sniedz iezīmējot plašāku skatu tam, ko cilvēks arī pilsētā var iegūt no dabas klātbūtnes. Otrajā semināra daļā tika iezīmētas pašvaldību iespējas ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanā pilsētplānošanā. Trešajā semināra daļā ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanu pašvaldībās tika apskatīta praktiskā veidā caur labās prakses piemēriem no Mančesteras un Berlīnes.
Seminārs Ādažu novada pašvaldības darbiniekiem tiek organizēts kā daļa no Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) finansētā projekta Nr. 1-08/87/2022 ”Cik maksā daba?” darba uzdevumiem.