Cik maksā daba?

Aicinājums trešdienas vakaru pavadīt dabas izzinošā pārgājienā pa Kadagas ezera teritoriju

23. augustā no 18:00-20:30, tiekoties blakus ieejai militārajā objektā (Ilķenes ceļš pie Kadagas ezera), Biedrība ‘’Baltijas Krasti’’ un nodibinājums ‘”Eko forums’’ aicina uz vakara pārgājienu, kas veltīts Ādažu novada īpašajām dabas vērtībām – aizsargājamo sugu atradnēm Kadagas ezerā, īpaši aizsargātajām dabas teritorijām un biotopiem. Pārgājienā varēs uzzināt, kā Ādažu daba nodrošina mūs ar dzīvībai un labklājībai nepieciešamajiem dabas sniegtajiem pakalpojumiem. Nāc un uzzini, kāpēc būt Ādažos ir tik labi.

Ādažu novads ir viens no retajiem Latvijas novadiem, kurš sasniedz Eiropas Savienības dabas aizsardzībai plānotās prasības – 30% no teritorijas ir īpaši aizsargātas. Tas nozīmē, ka novadā netraucēti var noritēt dabas procesi, kas tās iedzīvotājus katru dienu, klusi un bieži nemanīti nodrošina ar cilvēka labklājībai un izdzīvošanai nepieciešamo. Pārgājienā šos procesus un dabas labumus būs iespēja izzināt caur ekosistēmu pakalpojumu pieeju:

‘’Dabiskās ekosistēmas sniedz neskaitāmus pakalpojumus, kas nodrošina cilvēku eksistenci un padara iespējamu sociālekonomisko attīstību. Iespējams, mēs šobrīd nemaksājam tieši par šiem ekosistēmu pakalpojumiem, taču mēs ievērojami maksājam par to zaudējumiem, (piemēram, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība un ekspluatācija, slimību izplatība, augsnes auglības zudumi, u.c.). Ikdienas lēmumi, ko pieņem gan sabiedrība, gan teritoriju attīstības plānotāji, tiešā veidā ietekmē šo pakalpojumu apjomu un kvalitāti’’.

Pārgājiena dalībnieki tiks aicināti pastaigas laikā piedalīties nelielos uzdevumos un diskusijā, kas padziļinās mūsu izpratni par dabas aizsardzību, Ādažu daudzveidīgajiem biotopiem, un kā mēs ar savām ikdienas lielajām un mazajām izvēlēm varam turpināt uzturēt vidi mums apkārt, kalpojot par pozitīvu piemēru cilvēka attiecībām ar dabu.

Lai pārgājiens būtu ērts un patīkams, dalībnieki aicināti nodrošināties ar dzeramo ūdeni, apģērbties laikapstākļiem piemēroti un uzvilkt mitrumizturīgus apavus. Vai tev vienmēr ir interesējis kāds ar Latvijas vidi saistīts jautājums, bet līdz šim nav sanācis to noskaidrot? Paņem arī tos līdzi, pārgājiena vadītāji mēģinās uz tiem atbildēt.

Pārgājiens ir bezmaksas, taču dalībnieki ir aicinātu savu vietu rezervēt piesakoties: https://forms.gle/uJ8EN33EXo91EYNe9

Pārgājiens tiek organizēts kā daļa no projekta Nr. 1-08/87/2022 ‘’Cik maksā daba?’’. Projekts tiek finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem.