Cik maksā daba?

Aizvadīta diskusija Ādažos par publiskās ārtelpas ilgtspējīgu labiekārtošanu

23.novembra vakarā Ādažu novada iedzīvotāji kopā ar Ādažu novada pašvaldības pārstāvjiem projekta ‘”Cik maksā daba?” ietvaros pārrunāja novada teritorijas publiskās ārtelpas ilgtspējīgu labiekārtošanu. 

Informatīvi izglītojošā pasākuma ievadā biedrības ‘’Baltijas krasti’’ projektu vadītāja Anete Naruška sniedza ieskatu publiskās ārtelpas ilgtspējīgai attīstībai, ieskicējot Bauhaus pieeju teritoriju ilgtspējīgā plānošanā. Bauhaus savulaik radās kā vācu mākslas skola 20.gs. sākumā, kas noteica, ka mākslai jābūt funkcionālai, tai jāsatuvina dažādas mākslas nozares, amatniekus, un vietējos ražotājus.

Mūsdienās Jaunais Eiropas Bauhaus ir vides, ekonomikas un kultūras iniciatīva, kas savieno dizainu, ilgtspējību un sociālo telpu, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus. Tas ir jauns standarts, kā arī atbalsta un tīklošanās iespēja. Šī pieeja aicina veidot tiltus starp dažādām sabiedrības grupām. Ārtelpas projektos akcents tiek likts uz zaļo infrastruktūru, pieejamību un iekļaušanu. Esot pierādīts, ka ainavai ir arī psiholoģiskā ietekme, jo cilvēkiem pastāvot vajadzība pēc dabas elementiem līdzās ikdienas telpai. Rajoni ar zaļāku apkārtni uzrāda lielāku sociālo saikni starp kaimiņiem, mazāku noziedzības līmeni.

Pasākuma laikā notika diskusijas un ģenerētas idejas Ādažu novada publiskās ārtelpas ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot mobilitātes, funkcionalitātes, estētikas un vides kvalitātes prasības. Tika minētas vairākas problēmas, kas skar iedzīvotāju ikdienas dzīvi, piemēram, ielu apsaimniekošana, jo īpaši vasarnīcu rajonos. Vairākkārt tika akcentēta Ādažu novada īpašā iezīme – militārā poligona klātbūtne un ar to saistītā dabas pieejamība, poligona paplašināšana uz meža rēķina, armijas tuvums, kas rada paaugstinātu trokšņu līmeni.

Pie pilsētvides plānošanas tika minēta problēma, ka pāri visam ir privātīpašuma tiesības, kas nesaskan ar pilsētplānojuma iecerēm, zaļo zonu veidošanu, ielu izbūvi un citām sabiedrības interesēs nepieciešamām vides pilnveides lietām.

Ierosinājums no publikas izskanēja, ka valstiskā līmenī vairāk uzmanības vajadzētu veltīt nevis pārkāpēju sodīšanai, bet gan labumu veicināšanai, lai sabiedrība būtu ieinteresēta veidot visiem pieejamu un patīkamu vidi.

Oriģinālraksts.

Diskusija tika organizēta projekta nr. 1-08/87/2022 ”Cik maksā daba?” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem.