Cik maksā daba?

Vakara pārgājiens Siguldā

Projekta ietvaros 9. augusta vakarā Siguldā tiek organizēts pārgājiens par pilsētas un dabas ekosistēmu pakalpojumiem

Lai tuvāk iepazītu dabas nozīmi mūsu ikdienas dzīvē, projekta Nr. 1-08/87/2022 ‘’Cik maksā daba?’’ ietvaros biedrības ‘’Baltijas Krasti’’ un nodibinājuma ‘’Eko forums’’ vides eksperti 9. augustā 18:00 aicina uz vakara pārgājienu, kas dalībniekus izvedīs cauri vairākām retām un īpašām Siguldas vietām 5 km maršrutā no Gūtmaņa alas un atpakaļ pa Vikmestes upes takām.

Pārgājiena dalībnieki tiks aicināti pastaigas laikā piedalīties nelielos uzdevumos, kas padziļinās izpratni par Siguldas dabas vērtībām un to, kā mūsu izvēles ietekmē dabas spējas par mums parūpēties. Par pamatu pārgājiena diskusijām tiks ņemta ekosistēmu pakalpojumu pieeja:

‘’Dabiskās ekosistēmas sniedz neskaitāmus pakalpojumus, kas nodrošina cilvēku eksistenci un padara iespējamu cilvēku civilizāciju.  Iespējams, mēs šobrīd nemaksājam tieši par šiem ekosistēmu pakalpojumiem, taču mēs ievērojami maksājam par to zaudējumiem, (piemēram, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība un ekspluatācija, slimību izplatība, augsnes auglības zudumi, u.c.). Ikdienas lēmumi, ko pieņem gan sabiedrība, gan teritoriju attīstības plānotāji, tiešā veidā ietekmē šo pakalpojumu apjomu un kvalitāti’’.

Pārgājiena maršruts ietvers vairākus interesantus apskates objektus kā Vikmestes upi, devona laika smilšakmens atsegumus, potenciālus dižkokus, interesantas augu sugas un pilskalnus. Maršruta takas ved cauri vairākiem mežu biotopiem, iepazīstinot dalībniekus ar to dabas daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem, kurus katrs unikālais biotops mums nodrošina. Ar skatu uz Siguldu, dalībnieki varēs pārdomāt dabas vietu pilsētas ekosistēmā.

Reģistrēties pārgājienam iespējams aizpildot nelielu anketu: https://forms.gle/XPWErdiMAMGLSnNh9

Uz tikšanos Vikmestes takās.

Projekts tiek finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem, projekta vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana” ietvaros.