Cik maksā daba?

Dalība Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, sekcijā “Telpiskā attīstība un plānošana”

17.martā projekta ietvaros Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, sekcijā “Telpiskā attīstība un plānošana” prezentēts Latvijas Vides aizsardzības fonda  līdzfinansētais projekts “Cik maksā daba?” lai zinātniskā līmenī aktualizētu dabas resursu ilgtspējīgu plānošanu.

LU starptautiskās zinātniskās konferences apakšsekcijas „Telpiskā attīstība un plānošana” tēžu kopsavilumā.

 

Projekts tiek finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem, projekta vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana” ietvaros. Projekta Nr. 1-08/87/2022