Cik maksā daba?

Nodarbības studentiem par ekosistēmu pakalpojumiem un pieeju lēmumu pieņemšanā

Projekta “Cik maksā daba” ietvaros Biedrība Baltijas krasti un Nodibinājums Eko forums laikā no 18.02.2023. līdz 22.04.2023. esam organizējuši lekcijas un seminārus Latvijas Universitātes un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studentiem stāstot par ekosistēmu pakalpojumu pieeju, novērtēšanu un nozīmi sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Lekciju un semināru laikā studentiem tika sniegta padziļināta izpratne par dabas vērtību novērtēšanas iespējām un metodoloģiju, kā arī studentiem pašiem bija iespēja iejusties ekspertu lomā un plānot teritoriju attīstību, balstoties uz ekosistēmu pakalpojumu pieejas.

Kopumā lekcijās un semināros piedalījušies vairāk kā 150 studenti. 

 

Cik maksā daba? Prezentācija

Projekts tiek finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem, projekta vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana” ietvaros. Projekta Nr. 1-08/87/2022