Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Tapusi īsfilma par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu

Tapusi 5 minūšu gara īsfilma par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu. Tajā skaidrota ekosistēmu pakalpojumu pieeja un tās loma ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanā teritoriju plānošanas procesā. Filma pieejama latviešu valodā, ar angļu valodas subtitriem un papildināta ar saistošām video grafikām.

Filma atspoguļo dabas sniegtos labumus un priekšrocības, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus, taču kas bieži mums ikdienā paliek nepamanīti. Ekosistēmu pakalpojumi ietver pārtikas produktu, ūdens nodrošināšanas, plūdu regulēšanas funkciju, kā arī, piemēram, atpūtas nodrošināšanu dabas teritorijās.

Filmas latviskā versija https://youtu.be/7dyW1Jr-rZE       
Filmas versija ar angļu valodas subtitriem https://youtu.be/cLbO236dw_Q        

Filma tapusi „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros.

Filma tapusi ar Eiropas Savienības LIFE+ programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta LIFE13 ENV/LV/000839 „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi/ LIFE EcosystemServices) ietvaros. Projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība “Baltijas krasti” un Saulkrastu novada dome.

Filmas mērķis ir sasniegt dažāda vecuma mērķauditorijas un parādīt ekosistēmu būtisko lomu mūsu dzīvē, ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas iespējas un nepieciešamību. Filmā skaidrots, kā ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana var sniegt vērtīgu informāciju teritoriju plānotājiem un citiem, kas vēlas prognozēt teritoriju nākotnes attīstības variantus.

Šī filmā apskatītā pieeja Latvijā ir jaunums, kas var palīdzēt nākotnē dabas resursus izmantot daudz pārdomātāk un tālredzīgāk.

Filmu veidojusi pieredzējusī vides filmu kompānija „ELM MEDIA”, kas līdz šim uzņēmusi tādas filmas kā Purvu noslēpumi (2013), Pieci stāsti par dabu (2009), Dzīvība purvā (2008), Kurzemes krasta stāsti (2006), Engure. Jūras dāvātais ezers (2004), Zaļā pilsēta (2003), kā arī īsfilmu ciklu Latvijas daba (2013).

Projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros paredzēts kopumā uzņemt 3 īsfilmas par ekosistēmu pakalpojumu tēmu. Pēdējā no trim filmām tiks uzņemta 2017. gada nogalē.

Visas īsfilmas pieejamas interneta vietnē http://ekosistemas.daba.gov.lv, sadaļā “Publikācijas”.

_projekta_logo_rinda