Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Talkā atjaunotas kāpas Jaunķemeros

Foto: E.Zaķe-Kļaviņa, K.Hagita 02.05.2018.

 

Pumpuru vidusskolas skolēni talkas laikā atjaunojuši kāpas Jaunķemeros 200 metru garumā. 

Pavasaris ir tradicionāls talku laiks Latvijā. Arī projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” katru gadu rīko talku kādā no savām pilotteritorijām. Šogad bija kārta Jaunķemeriem, kur sadarbojoties ar Jūrmalas pilsētas domi un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālo administrāciju, talkot aicinājām Pumpuru vidusskolas 10. klašu skolēnus.

Kopīgiem spēkiem izveidoti kārklu pinumi 70 metru kopgarumā, kuru loma ir ne vien aizturēt vēja pārpūstās smiltis, bet arī virzīt apmeklētājus tā, lai kāpas spētu sekmīgi atjaunoties un tās mazāk izbradātu.

Savukārt 200 metru garā kāpu joslā izvākta ļoti agresīvā svešzemju augu suga krokainā roze Rosa Rugosa, kas šeit pēc vietējo iedzīvotāju atmiņām ieviesās jau 20. gadsimta 70 gados un ar katru gadu aizņēmusi aizvien lielākas platības, dažviet veidojot pat blīvas audzes. Atsedzot kāpas no tām neraksturīgā krūmu apauguma, radīti labvēlīgi apstākļi smilšu brīvai plūsmai un kāpu dabiskai augšanai, tādējādi stiprinot kāpu spēju pasargāt krastu no izskalošanās vētru laikā.

Jaunķemeru pludmale ar tai pieguļošajām kāpām jau vairākus gadus var lepoties ar Zilā karoga peldvietas statusu, kas apliecina vairāk, nekā 30 kritēriju izpildi peldūdens kvalitātes, vides izglītības, drošības un ilgtspējīgas apsaimniekošanas kategorijās. Tieši praktiska darbība vides kvalitātes un Latvijas dabas vērtību saglabāšanā ir būtiska vides izglītības sastāvdaļa. Pumpuru vidusskolas skolēniem šī talkas diena bija daļa no mācību programmas, apgūstot Latvijas piekrastei raksturīgo kāpu biotopu atjaunošanas darbus.

Projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros esam aprēķinājuši, ka Jaunķemeru kāpu zona sniedz krasta aizsardzības ekosistēmu pakalpojumu 35 tūkstošu EUR vērtībā ik gadu. Savukārt atpūtas iespējas, kas ir būtiskākais kultūras ekosistēmu pakalpojums Jaunķemeros, ik gadu tiek nodrošināts teju 168 tūkstošu EUR vērtībā. Vairāk šeit un aicinām turpināt sekot līdzi projekta  LIFE Ekosistēmu pakalpojumi jaunumiem!

Talka rīkota Eiropas Savienības LIFE programmas LIFE13 ENV/LV/000839 projekta “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi) ietvaros sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi. Projektu “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

logo