Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

EUROPARC dalībnieki iepazīst projekta pieredzi

Konferences dalībniekiem rādījām Projekta pieredzi ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanā un kartēšanā un vērtējumu tālākajā izmantošanā. Viena no ekskursijām veda uz Projekta teritoriju – Saulkrastiem, kur esam izveidojuši dabas dizaina parku “Baltā kāpa”.

EUROPARC 2019 konferences vadmotīvs ir “Dabā ar izpratni” – sauklis, ar kuru Dabas aizsardzības pārvalde jau vairākus gadus īsteno dabas izglītības programmas, veicinot visdažādāko auditoriju izpratni par dabas vērtībām, to nozīmi un veselīgu līdzāspastāvēšanu ar sabiedrību.

Šis vadmotīvs cieši sasaucas ar Projekta mērķi – izmantojot ekosistēmu pakalpojumu ietvaru, rādīt un skaidrot dabas lomu sabiedrības labklājības veicināšanā. Mūsu pieredze ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanā un iegūto rezultātu izmantošana pašvaldību attīstības un dabas aizsardzības plānošanā raisīja dabas aizsardzības jomas profesionālu interesi.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 350 dalībnieku no 38 pasaules valstīm.

FOTO GALERIJA – ekskursija un Marketplace

Prezentētie materiāli – skrejlapa (flyer) par projektu (ENG) un stenda referāti:

Assessment of ecosystem services for planning – Latvian coastal ecosystems case study (ENG)

Mapping of ecosystems and their services – Latvian coastal ecosystems case study (ENG)

Ecosystem services economic valuation: case study in Latvia (ENG)

Risk prevention for preservation of the conservation status and values of the ecosystems in the pilot implementation area in Saulkrasti (ENG)

 

Raksta autors: Dabas aizsardzības pārvalde https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi1/2117/

 

 

Papildus informācija par projektu

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”/ LIFE EcosystemServices jeb LIFE13 ENV/LV/000839 “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas un to īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība “Baltijas krasti”. Projekta kopējais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko plānošanu Latvijas piekrastē. Projekts ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā.

Projekta kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

logo

LIFE13 ENV/LV/000839 projekts “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi/LIFE EcosystemServices)