Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Izdots Ekosistēmu e-ziņotājs nr.6

Izdots Ekosistēmu e-ziņotājs nr.6, kas informē par aktualitātēm projektā “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”.

E-ziņotājs nr.6

Sestajā Ekosistēmu e-ziņotājā lasiet:

  • Veikta ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana Saulkrastu un Jaunķemeru pilotteritorijām
  • Stratēģisko rekomendāciju izstrāde ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai telpiskajā plānošanā
  • Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu izstrāde
  • Ķemeru NP Ceļotāju dienā – LIFE 25 gadu jubilejai veltītas aktivitātes
  • Projekta talka Eiropas Savienības “Zaļās nedēļas” ietvaros
  • Frīdas un Freda jaunumi Saulkrastos
  • Latvijā notikusi pirmā ekosistēmu pakalpojumu platformas tikšanās
  • LIFE programmas starptautiskās platformas sanāksme Tallinā

Kopumā projekta ieviešanas gaitā paredzēts izdot 8 šādus Ekosistēmu e-ziņotājus.

Visi līdz šim izdotie e-ziņotāji pieejami un lejupielādējami projekta mājas lapas http://ekosistemas.daba.gov.lv sadaļā “Rezultāti un publikācijas”.

Ekosistēmu e-ziņotājs izdots LIFE + programmas līdzfinansētā projekta nr. LIFE13 ENV/LV/000839 “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” jeb “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros. Projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti” un Saulkrastu novada pašvaldību. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Sekojiet mums arī sociālajos tīklos:
https://www.facebook.com/ekosistemas
https://twitter.com/ekosistemaslv