Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Izdots Ekosistēmu e-ziņotājs nr.7

Izdots Ekosistēmu e-ziņotājs nr.7, kas informē par aktualitātēm projektā “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”.

E-ziņotājs nr.7

Septītajā Ekosistēmu e-ziņotājā lasiet:

  • Top īsfilma “Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana – palīgs teritoriju plānošanā”
  • Veikti pilotteritoriju attīstības scenāriju izvērtējumi
  • Projekta dalība vides izglītības pasākumos
  • Informatīvais stends par ekosistēmu pakalpojumiem Jaunķemeros
  • Noticis izglītojošs pasākums studentiem
  • Pie Baltās kāpas pilnveidos tūrisma infrastruktūru
  • Dabas dizaina parka grafiskā identitāte nominēta ADWARDS 2017
  • Izdota brošūra “Zālāju sniegtie labumi cilvēkam”
  • Dabas liegumam “Laugas purvs” veikts ekosistēmu pakalpojumu novērtējums
  • OPPLA – informācija par jaunumiem ekosistēmu pakalpojumu jomā

Kopumā projekta ieviešanas gaitā paredzēts izdot 8 šādus Ekosistēmu e-ziņotājus.

Visi līdz šim izdotie e-ziņotāji pieejami un lejupielādējami projekta mājas lapas http://ekosistemas.daba.gov.lv sadaļā “Rezultāti un publikācijas”.

Ekosistēmu e-ziņotājs izdots LIFE + programmas līdzfinansētā projekta nr. LIFE13 ENV/LV/000839 “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” jeb “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros. Projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti” un Saulkrastu novada pašvaldību. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Sekojiet mums arī sociālajos tīklos:
https://www.facebook.com/ekosistemas
https://twitter.com/ekosistemaslv