Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Saulkrastu piekrastē nostiprināts kāpu posms

Pateicoties 20 aktīviem talciniekiem Saulkrastos veikti kāpu stiprināšanas darbi Eiropas Savienības kampaņas EU GREEN WEEK ietvaros.

Laiku no 29. maija līdz 2. jūnijam Eiropas Komisija pasludinājusi par Zaļo nedēļu. Zaļās nedēļas ietvaros Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” pārstāvji kopīgi ar Pasaules Dabas Fondu Saulkrastu kāpās rīkoja talku “zaļo risinājumu” demonstrēšanai un pielietošanai praksē.

Saulkrastos kāpas ir pakļautas gan viļņu un vēja iedarbībai, gan lielai atpūtnieku slodzei. Saulainās vasaras dienās te ierodas aptuveni 2000-3000 atpūtnieku dienā. Kāpas tiek stipri nostaigātas un pašas nespēj kvalitatīvi atjaunoties. Tāpēc talkas laikā veikta kāpu graudzāļu stādījumu un kārklu pinumu veidošana, lai veicinātu piekrastes kāpu atjaunošanos. Ar augiem klātu kāpu barjera pasargā krastu no izskalošanas vētru laikā, savukārt, pinumi aiztur smiltis un virza apmeklētāju plūsmas tā, lai kāpas varētu sekmīgi atjaunoties.

Talkas dalībnieku vidū bija piekrastes pašvaldību un vides nozares pārstāvji, kas ikdienā organizē dažādas talku aktivitātes. Talka kalpoja par ekspertu pieredzes apmaiņu.

Šāda piekrastes apsaimniekošanas metode pielietota arī citviet Latvijā – Ventspils un Engures piekrastē, kā arī Lietuvā – Kuršu kāpā un ir atzīta par vienu no ieteicamajām priekškāpu atjaunošanas metodēm.

Šī gada Zaļās nedēļas tēma ir Green jobs for a greener future”. Kampaņas ietvaros visā Eiropā, tostarp arī Latvijā, notiek dažādas “Zaļās nedēļas” aktivitātes. Informāciju par aktivitātēm var atrast sociālajos tīklos Facebook un Twitter, izmantojot tēmturi #EUGreenWeek.

Zaļās nedēļas kampaņu organizē Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts. Šī gada kampaņa fokusējas uz “zaļu” darba iespēju radīšanu, dažāda veida jaunu un inovatīvu “zaļo” paņēmienu apguvi, ieviešanu un popularizēšanu visā Eiropā, tādējādi sekmējot ekonomiski un sociāli ilgtspējīgu izaugsmi dažādās jomās.
Plašāka informācija par kampaņu http://www.eugreenweek.eu/

Plašāka informācija par Saulkrastos ieteicamajiem “zaļajiem” apsaimniekošanas pasākumiem skatāma projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” mājas lapā, sadaļā “Vides dizaina objekti Saulkrastos”. Skatīt dokumentu “Pilotteritorijas koncepcija”.