Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

NOGRUVUMS SAULKRASTU BALTAJĀ KĀPĀ

Spēcīgāki vēji, kas Latvijas piekrastē bija vērojami oktobra sākumā, izraisot ūdenslīmeņa paaugstināšanos un pastiprinātu viļņu darbību Rīgas līcī, būtiski ietekmējuši arī Saulkrastu iecienītāko apskates objektu – Balto kāpu. Krasta nogāzē vairāku metru garumā ir jauns nogruvums.

Šajā reizē nogruvums ir skāris arī vienu no teritorijā esošajām noejām uz pludmali. Teritorija ir norobežota, un šajā vietā laipa netiks atjaunota. Postījumi nav skāruši projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros izveidoto dabas dizaina parku.

Jūras krasta procesu novērojumi Saulkrastu Baltās kāpas teritorijā projekta ietvaros tiek veikti regulāri. Pēc ģeologa, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docenta Jāņa Lapinska izstrādātās prognozes Baltās kāpas nogāzē tiešā Inčupes grīvas tuvumā ir iespējama pamatkrasta atkāpšanās 5-8 m attālumā līdz 2025. gadam un 35-50 m attālumā līdz 2060. gadam.

2016.gadā ir izstrādātas rekomendācijas erozijas riska mazināšanai un apsaimniekošanai Saulkrastu piekrastē, kurās ir ieteikts izvairīties no masīvām preterozijas būvēm un maksimāli nodrošināt krasta procesu nepārtrauktību, bet, protams, ņemot vērā, ka teritorijā ir augsta apmeklētāju intensitāte. Projekta ietvaros veiktā apmeklētāju uzskaite rāda, ka vasaras sezonā vidēji 25 – 30 tūkstoši cilvēku mēnesī apmeklē Balto kāpu.

Plašāku informāciju par ieteikumiem erozijas risku mazināšanai Saulkrastu piekrastē skatiet – koncepcijas „Saulkrastu pilotteritorijas ekosistēmu kvalitātes saglabāšanas un uzlabošanas ietvars” II sējumā. Jūras krasta procesu (erozijas un akumulācijas) novērtējums. Konceptuālās rekomendācijas erozijas riska mazināšanai un apsaimniekošanai.

 

Uzziņai:

Baltās kāpas pamatā ir ļoti smalkas, ūdenī sablīvējušās smiltis, kas uzkrājušās Baltijas jūras senākajā attīstības posmā (Baltijas ledus ezera pastāvēšanas laikā pirms 10–13 tūkstošiem gadu), bet nogāzes augšējo daļu veido krietni jaunāku, vēja pārnestu smilšu slānis. Inčupei ir īpaša vieta Baltās kāpas tagadējā veidolā, jo tieši upe ar savu tecējumu Balto kāpu neatlaidīgi cenšas uzturēt baltu. Inčupes grīva pārvietojas, virzoties aizvien tuvāk Baltajai kāpai.

 

Raksta autors: Dabas aizsardzības pārvalde, https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi1/2110/

 

Papildus informācija par projektu

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”/ LIFE EcosystemServices jeb LIFE13 ENV/LV/000839 “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas un to īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība “Baltijas krasti”. Projekta kopējais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko plānošanu Latvijas piekrastē. Projekts ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā.

Projekta kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

logo

LIFE13 ENV/LV/000839 projekts “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi/LIFE EcosystemServices)