Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Saulkrastos un Jaunķemeros uzsākta ekosistēmu pakalpojumu kartēšana

Projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros kopš 2015.gada septembra uzsākta un šobrīd turpinās ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu kartēšana projekta pilotteritorijās Jaunķemeros un Saulkrastos. Kartēšana ir pirmais solis uz ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu konkrētajās teritorijās, kas palīdzēs izstrādāt projekta gala produktu – interaktīvu rīku, kas ikdienā uzlabos piekrastes teritoriju plānotāju darbu.

Darbi sākti ar dabas daudzveidības novērtēšanu abās teritorijās, nosakot biotopus, sugas, to izplatību un kvalitāti. Izpētes rezultāti tiks atainoti kartogrāfiski un izmantoti tālākajā darbā, nosakot un novērtējot teritorijās sniegto ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Pirmie darba rezultāti kartogrāfiskā veidā būs skatāmi jau 2016. gada sākumā. Savukārt visu darbu, kas ietver gan identificēto pakalpojumu vērtēšanu un to attīstības prognožu izstrādi pat 50 gadu perspektīvā, gan dažādu scenāriju modelēšanu, plānots noslēgt 2016.gada aprīlī.

„LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” projekts ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā. Īstenojot ekosistēmu un to pakalpojumu novērtēšanu, tiks izstrādāta inovatīva, Latvijas piekrastes situācijai pielāgota metodika un interaktīvs rīks, kas ļaus sabalansēt piekrastes teritorijas ekonomiskās, sociālās un vides intereses un pieņemt uz ekonomiskiem aprēķiniem balstītus lēmumus, novēršot situāciju, ka konkrētajā teritorijā notiek neefektīva un reģionam zaudējumus nesoša darbība.

Projekta ietvaros izstrādātā metodika palīdzēs integrēt ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pieeju Latvijas piekrastes pašvaldību lēmumu pieņemšanā un telpiskās plānošanas procesos.

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” LIFE13 ENV/LV/000839 projekta „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE EcosystemServices) kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.