Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Uzņemta īsfilma par ekosistēmu pakalpojumiem , kas interesantā veidā skaidro dabas un cilvēka saistību, kā arī sniedz ieskatu ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu būtībā.

Filmas latviskā versija šeit…

Filmas versija ar angļu valodas subtitriem šeit…

Filma atspoguļo dabas sniegtos labumus un priekšrocības, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus, taču kas bieži mums ikdienā paliek nepamanīti. Ekosistēmu pakalpojumi ietver pārtikas produktu, ūdens nodrošināšanas, plūdu regulēšanas funkciju, kā arī, piemēram, atpūtas nodrošināšanu dabas teritorijās.

Filma tapusi Dabas aizsardzības pārvaldes, biedrības “Baltijas krasti” un Saulkrastu novada domes īstenotā projekta „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros. Filma ir aptuveni 8 minūšu gara un izmantojama vides izglītības mērķiem dažāda vecuma mērķauditorijām.

Filmu veidojusi pieredzējusī vides filmu kompānija „ELM MEDIA”. „ELM MEDIA” līdz šim uzņēmusi tādas filmas kā Purvu noslēpumi (2013), Pieci stāsti par dabu (2009), Dzīvība purvā (2008), Kurzemes krasta stāsti (2006), Engure. Jūras dāvātais ezers (2004), Zaļā pilsēta (2003), kā arī īsfilmu ciklu Latvijas daba (2013).

Projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros paredzēts uzņemt kopumā 3 īsfilmas par ekosistēmu pakalpojumu tēmu. Nākamās 2 filmas tiks uzņemtas 2016. gada vidū un 2017. gada nogalē un būs aptuveni 5 minūtes garas. Filmas vēstīs par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu pārdomātai teritoriju attīstībai un ilgtspējīgai nākotnei.

Ekosistēmas – dzīvo organismu, nedzīvo dabas elementu un to dzīves vides kopums, kas mijiedarbojas un kopā veido vienotu sistēmu.

Ekosistēmu pakalpojumi – ekosistēmu nodrošinātie materiālie un nemateriālie labumi, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus. Piemēram, ekosistēmu pakalpojumi ietver pārtikas produktu, ūdens nodrošināšanu, plūdu regulēšanas funkciju, augsnes erozijas un slimību uzliesmojumu mazināšanas funkciju, kā arī nemateriālās vērtības, piemēram, atpūtas nodrošināšanu dabas teritorijās.

Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana – ekosistēmu pakalpojumu vērtības aprēķināšana naudiskā/monetārā izteiksmē pēc noteiktas metodikas.