Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE EcosystemServices) LIFE13 ENV/LV/000839

2014. gadā Biedrība „Baltijas krasti” sadarbībā ar projekta iesniedzēju – Dabas aizsardzības pārvaldi – un Saulkrastu novada pašvaldību ir uzsākusi LIFE+ programmas projekta „LIFE EcosystemServices – Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” īstenošanu, kura mērķis ir veicināt ekosistēmu un to pakalpojumu monetārās izteiksmes novērtējuma ieviešanu un uz tā balstītu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu Latvijas politikas un plānošanas dokumentos.

Projekta ietvaros tiek veikts noteiktu ekosistēmu (mežs, mitrāji, piekraste) un to sniegto pakalpojumu monetārais novērtējums izvēlētajās pilotteritorijās Saulkrastos un Ķemeros, tiek ekonomiski novērtēti un pamatoti iespējamie attīstības scenāriji.

Īstenojot ekosistēmu un to pakalpojumu novērtēšanu, tiks ieviesta inovatīva pieeja, kas ļauj sabalansēt teritorijas ekonomiskās, sociālās un vides intereses, aprēķināt ekosistēmas izmantošanas izmaksas un pieņemt uz ekonomiskiem aprēķiniem balstītus lēmumus.

Projekta kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs četrus gadus – līdz 2018. gada 30. maijam.

Projekta LIFE EcosystemServices mājas lapa – ekosistemas.daba.gov.lv

 

 

logo