Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Vesels dabas parks – vesels Tu!


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Norisinājies dabas parkam “Piejūra” veltīts seminārs un ekspedīcija!

Š.g. 8. septembrī Carnikavas novadā norisinājās dabas parkam “Piejūra” veltīts informatīvs seminārs un ekspedīcija

Semināra mērķis bija informēt Carnikavas novada pašvaldības, biedrību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus par dabas parka “Piejūra” apsaimniekošanas un dabas vērtību atjaunošanas aktualitātēm.

Semināra laikā tika apspriestas tādas tēmas kā dabas parka “Piejūra” dabas vērtību stāvoklis un to atjaunošana; roņi piekrastē; piekrastes ūdens bioloģisko resursu apsaimniekošana; plānotās “Dabas skaitīšanas” aktivitātes Carnikavas novadā, ārvalstu pieredze biotopu apsaimniekošanā un sabiedrības iesaiste plānošanā un vietas pārvaldībā.

Semināra lektori un prezentācijas:

Rita Arāja Projekta «Vesels dabas parks – vesels Tu!» aktivitātes Carnikavas novadā

Brigita Laime Dabas vērtību saglabāšanas aktualitāte Carnikavas novadā dabas parkā „Piejūra”

Īrisa Mukāne Projekts «Dabas skaitīšana» un Sugas aizsardzības plāna izstrāde sugu grupai ,,ROŅI”

Andris Urtāns Ūdens bioloģisko resursu apsaimniekošana piekrastē

Valdis Pilāts Aktuāla informācija par roņiem piekrastē

Evija Taurene Darīt kopā jeb sabiedrības iesaiste plānošanā un vietas pārvaldībā

Agnese Jeņina Ārvalstu pieredze un ieguvumi no biotopu saglabāšanas pasākumiem

 

Pēc semināra dabas parkā “Piejūra” norisinājās ekspedīcija, kuru vadīja pieredzējusī piekrastes biotopu eksperte Brigita Laime. Tās laikā pārrunāti piemērotākie dabas vērtību apsaimniekošanas veidi.

Semināru organizēja Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” pārstāvji sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību.

Dabas parkā “Piejūra” sastopama liela dabas daudzveidība, un tas ir iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Diemžēl bioloģiskā daudzveidība dabas parka teritorijā samazinās, jo tas ir viens no apmeklētākajiem dabas parkiem Rīgas reģionā. Projektā plānotas arī citas aktivitātes, kas palīdzēs izglītot dažādas mērķgrupas, tā sekmējot dabas vērtību saudzēšanu nākotnē un cilvēku izpratni par dabas nozīmi ikdienas dzīvē.

 

Aicinām sekot projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” jaunumiem interneta vietnē http://baltijaskrasti.lv un sociālajos tīklos:

 https://www.facebook.com/baltijaskrasti.lv/

 https://twitter.com/balticoasts

Seminārs un ekspedīcija tika organizēts Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” ietvaros. Projektu īsteno nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti”. Projekts tiek ieviests no 2017. gada jūnija līdz oktobrim.

Kontaktinformācijai:
Rita Arāja
E-pasts: rita.araaja@gmail.com
Tel.: 28262608