Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Vesels dabas parks – vesels Tu!


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Kļūsti par dabas pētnieku!

Visu vecumu interesentus, kas vēlas iesaistīties Carnikavas novada dabas vērtību izpētē dabas parkā “Piejūra”, aicinām piedalīties akcijā “Pēti dabu pats!”.

Akcijas ietvaros ir iespēja izvēlēties kādu no piedāvātajām dabas vērtībām, kas sastopamas DP “Piejūra” teritorijā – dižkokus, ķērpjus, orhidejas vai spāres – un, izmantojot jau izstrādātu pētniecības metodiku un izpētes anketu, doties dabā un veikt pētījumus.

Pētījumi veicami DP “Piejūra” teritorijā, kas atrodas Carnikavas novadā.

Pētniecības metodiku izstrādājuši dabas eksperti, un tā veidota īpaši cilvēkiem bez priekšzināšanām dabas izpētē. Metodikas aprakstā minēts viss nepieciešamais, kas jādara, lai sagatavotos dabas objektu pētīšanai un pievienoti sugu noteicēji. Papildus sugu noteicējus var meklēt vietējās bibliotēkās un grāmatnīcās.

Šī ir lieliska iespēja iejusties dabas pētnieka lomā un ievākt patiesi vērtīgus pētījumu datus, kas noderēs pieredzējušiem dabas pētniekiem. Dalībai akcijā nav vecuma ierobežojumu – pētīt dabu var gan skolnieki, jaunieši, gan ģimenes cilvēki, pensionāri vai pat vesela draugu grupa.

 

Iesaistīšanās akcijā veicinās Tavu ieguldījumu vietējo dabas vērtību izpētē un saudzēšanā.

Pētniecībā izmantojamā metodika un novērojuma protokoli (anketas).

       Dižkoki (metodika , aizpildāmā anketa)

       Spāres (metodika , aizpildāmā anketa)

       Ķērpji (metodika , aizpildāmā anketa)

       Orhidejas (metodika , aizpildāmā anketa)

       (Orhidejas pētāmas līdz jūlijam, jo jūlijā beidzas to ziedēšanas laiks un tās dabā kļūst grūti atpazīstamas)

 

Lai uzsāktu pētniecību – jāiepazīstas ar pētāmā objekta metodikas aprakstu, jāizdrukā novērojuma protokols un sugu noteicēji (vēlams krāsainā veidā, lai var labāk lietot sugu noteicējus). Sekojot norādījumiem metodikā, jādodas dabā pētīt izvēlētos objektus.

Veiktās pētījumu veidlapas jāaizpilda salasāmā rokrakstā un jāiesniedz ieskenētā veidā, nosūtot uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv, e-pasta tematā minot “akcijai “Pēti dabu pats!” vai arī jāatstāj Carnikavas novada Tūrisma Informācijas centrā. Akcijas norise – līdz 30.09.2017.

Aktīvākajiem dabas pētniekiem tiks balvas, kas noderēs, dodoties dabā!

 

Ja rodas jautājumi, vai nepieciešama konsultācija par anketu aizpildi, lūdzam zvanīt 28262608 vai rakstīt uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv.

Šāda vietējo iedzīvotāju iesaistīšana dabas pētniecībā jeb sabiedriskais monitorings pirmoreiz uzsākts Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Sabiedriskā monitoringa idejas autori ir pieredzējuši dabas pētnieki, un tas jau vairākus gadus veiksmīgi norisinās dažādās Latvijas vietās, saņemot brīvprātīgo dabas pētnieku izpētes datus, kas lieti noder, lai sekmētu dabas vērtību dziļāku izpēti un aizsardzību.

Plašāka informācija par sabiedrisko monitoringu lasāma šeit.

 

Akcija norisinās Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” ietvaros. Projektu īsteno nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti”. Projekts tiek ieviests no 2017. gada jūnija līdz oktobrim.